Data dodania: 19.04.2021

Informacja o wsparciu

Grantobiorca: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DANMAR BIS MAREK KUCEMBA otrzymało wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Wartość grantu: 94 141,32 zł

Pałac Jaśminowy to idealne miejsce
dla rodziny, dla biznesu
dla ciebie!
PFR